Shop Now

สอบถาม/สั่งซื้อได้ที่

@uptoyou_upcycling

ขอบคุณที่ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน
ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกใช้แล้ว

  • ทำจากพลาสติกใช้แล้ว
  • ลดก๊าซเรือนกระจก (เทียบเท่า)
  • เทียบเท่าการปลูกต้นไม้