DOWNLOAD E-Lookbook

ดาวน์โหลดแคตตาล็อค ในรูปแบบ PDF

UPTOYOU

แนวคิดการออกแบบ

คอลเลกชั่นที่เกิดจากความตั้งใจที่จะใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้วัสดุหลักเป็นเส้นใยที่ผลิตจากพลาสติก Upcycling 100 %

Cool the Earth Collection UPTOYOU X Pomme Chan

แนวคิดการออกแบบ

‘UPTOYOU’ และ ‘Pomme Chan’ จับมือกันร่วมออกแบบในคอลเลกชั่น Cool the Earth Collection บอกเล่าแนวคิดสุด ‘Cool’ ผ่านลายเส้นที่มีสไตล์เฉพาะตัว

Design Our Planet Collection UPTOYOU X Greyhound

แนวคิดการออกแบบ

‘UPTOYOU’ และ ‘Greyhound’ จับมือกันร่วมออกแบบในคอลเลกชั่น Design Our Planet Collection ที่ไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่น แต่รวมถึงอนาคตของโลกใบนี้