นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์นี้ ดังนี้

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน แท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ดังที่ระบุในรายการต่อไปนี้

 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

  คุกกี้ต่อจากนี้เป็น คุกกี้ทางเลือก (Optional Cookies) หมายถึง ประเภทของคุกกี้ ที่ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผย ได้แก่ คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies) คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies) คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

 2. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่าน ช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนั้นไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล จึงไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้ โดยบริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ เท่านั้น

 3. คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บไซต์อย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในครั้งต่อไป เป็นต้น หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์อาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

 4. คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา โซเชียลมีเดียตามช่องทางของบริษัทฯ และโซเชียลมีเดียตามช่องทางของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณี บริษัทฯ ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการการวัดผล และการวิเคราะห์เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น โดยบุคคลที่สาม ใช้คุกกี้ในกระบวนการส่งเนื้อหา รวมถึงโฆษณาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านเพื่อวัดประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ และเพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯ

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่งในการช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามหลายสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับท่านต่อไปได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ Google Analytics

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้งาน cookie นี้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการคั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดคลิก

 

นอกจากนี้ ท่านสามารถจัดการและปรับตั้งค่าเริ่มต้นของคุกกี้ได้ โดยการบล็อกคุกกี้จากเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ โปรดไปที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้วิธีการบล็อก

Chrome

Internet Explorer

Safari

Firefox

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัว อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่ได้รับเนื้อหาจากโฆษณาออนไลน์ที่ตรงตามความสนใจของท่าน อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา(Privacy Notice)

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้ หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของบริษัทฯประกาศ ณ วันที่ 16/06/2564