27 ธันวาคม 2565

ต้อนรับปีใหม่ด้วย Upcycled Fashion ใส่แล้วดูดีและยังมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

ช่วงเวลาแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลายคนมักคิดถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ  อาทิการซื้อเสื้อผ้าเซ็ตใหม่ๆ เพื่อสื่อว่าปีต่อไปชีวิตจะสดใสขึ้นกว่าเดิม  แต่เมื่อพูดถึงการซื้อเสื้อผ้า เรามักจะคิดถึงแค่ความสวยงามหรือดีไซน์ที่แสดงออกความเป็นตัวตนของเรา แต่เรามักลืมคิดไปว่า ในทุกครั้งที่เราซื้อเสื้อผ้าใหม่ เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่ม ‘ก๊าซเรือนกระจก’ ให้ชั้นบรรยากาศด้วยเช่นกัน

เพราะการผลิตเสื้อผ้าในแต่ละครั้งนั้นมีการสร้างคาร์บอนฟุตพรินท์ออกมาอยู่ตลอด ซึ่งคาร์บอนฟุตพรินท์ก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาโดยคำนวณจากกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ดังนั้นการซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ละครั้งโดยเฉพาะการซื้อเซ็ตใหญ่ช่วงสิ้นปี-ต้นปี เราจึงควรพิจารณาให้มากกว่าความสวยงาม เราควรคำนึงว่าเสื้อผ้า หรือแอคเซสซอรีต่างๆ ที่เราเลือกมาสวมใส่ นั้นทำมาจากอะไร มีขั้นตอนการผลิตแบบไหน มีการจัดการขนส่งอย่างไร และปลายทางของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีจัดการในรูปแบบใด ในกระบวนการทั้งหมดนั้น มีขั้นตอนไหนที่มีกระบวนการ Recycle หรือ Upcycled เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

เพราะการมองหาแฟชั่นเสื้อผ้าที่มีการใช้วัสดุจากการ Recycle หรือ Upcycled นั้น จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ชั้นบรรยากาศ ลดความร้อนให้โลกลงอีกนิด ก่อให้เกิดความยั่งยืนและยังเป็นเสื้อผ้าที่สวยงาม เป็นเทรนด์ใหม่ที่เราเรียกว่า ‘Sustainable Fashion’ 

ดังนั้น ปีใหม่ทั้งที หากจำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ ลองมองหาเสื้อผ้าที่อยู่ในรูปแบบของ Sustainable Fashion อย่าง ‘UPTOYOU’ เพราะ ‘UPTOYOU’ เป็นแบรนด์ที่พัฒนาเสื้อผ้าและเครื่องสวมใส่ผ่านแนวคิด Sustainable Fashion มีการใช้ Circular Fashion System อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการนำพลาสติกที่เหลือใช้และได้รับการคัดแยกแล้ว มาเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม Revife Fiber by GC UPCYCLING ให้กลายเป็นเส้นใยยั่งยืน ก่อนจะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต

นอกจากจะได้แฟชั่นเซ็ตใหม่ที่สวยเก๋สวมใส่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว ยังมีส่วนร่วมในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย แค่นี้ก็ถือว่าปีใหม่นี้เราได้เริ่มต้นทำอะไรดีๆ แล้ว 

ข้อมูลเพิ่มเติมทาง www.uptoyou.live 
สั่งซื้อได้ที่ Facebook Uptoyou_upcycling หรือทาง Facebook Message คลิก