22 พฤศจิกายน 2565

มารู้จัก แฟชั่นยั่งยืน เทรนด์แต่งกายที่เป็นมิตรต่อโลก แบบครบวงจร

หลายท่านคงทราบแล้วว่า ไม่กี่ปีมานี้ วงการแฟชั่นทั่วโลก กำลังปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดแฟชั่นยั่งยืน หรือ Sustainable Fashion  เห็นได้จากแบรนด์เสื้อผ้ายักษ์ใหญ่หลายเจ้า ที่หันมาใส่ใจเรื่อง สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น ด้วยการแสดงความรับผิดชอบแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริโภค จนถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ 
ตัวอย่างแบรนด์ระดับโลก ที่ปรับตัวตามแนวคิดแฟชั่นยั่งยืน คือ  H&M ที่ออกมาปรับทิศทางของบริษัท ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งถือเป็นแบรนด์แรกๆ ที่เปลี่ยนโมเดลการผลิตเสื้อผ้า จากเดิมที่มุ่งเน้นความเร็วในการผลิตและใช้ ไปเป็น Circular Fashion หรือ แฟชั่นหมุนเวียน ที่เน้นการนำวัสดุใช้แล้ว มาหมุนเวียนใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่อีกครั้งด้วย  นอกจากนี้ ยังออกแบบเสื้อผ้าที่ใช้ได้นานขึ้น เพื่อชะลอเวลาการเกิดขยะ อีกทั้งลดการใช้สารเคมีและน้ำในการผลิตเช่นกัน  
หากลองสังเกต จะพบว่าหลายๆ แบรนด์ มักจะสื่อสารเรื่องแฟชั่นยั่งยืน ผ่านไลฟ์ไสตล์รักษ์โลกที่ใกล้ตัวผู้บริโภค เช่น การลดขยะแฟชั่น (Reduce) ด้วยการใช้เสื้อผ้าที่มีอยู่ให้นานขึ้น หรือ การซื้อเสื้อผ้ามือสอง (Reuse), การเลือกใช้สินค้าแฟชั่น ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล หรือ Upcycling และการเลือกใช้สินคร้าแฟชั่นที่ลดก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ เชื่อเพลิง หรือไฟฟ้าในกระบวนการผลิต เป็นต้น แนวทางเหล่านี้ ล้วนมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้ ดังนั้นไม่ว่าเป็นใคร ก็มีส่วนร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ ผ่านเสื้อหนึ่งตัว ที่คุณสวมใส่ในแต่ละวัน เพียงเลือกใช้สินค้าแฟชั่นที่ มาจากกระบวนการผลิตตามแนวคิดแฟชั่นยั่งยืน 

ตัวอย่างเช่น แบรนด์  ‘UPTOYOU’  แบรนด์แฟชั่นยั่งยืน ที่ตั้งใจจะใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่าลดปัญหาขยะ และช่วยโลกลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ( Net Zero 2050 ) โดย UPTOYOU นำนวัตกรรม Revife Fiber by GC UPCYCLING มาแปรรูปขยะพลาสติก หรือ พลาสติกใช้แล้วให้เป็นเส้นด้ายในการถักทอเป็นผืนผ้า ที่ใช้เป็นวัสดุหลักของสินค้า เช่น เสื้อ กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ที่มีหัวใจรักษ์โลกแบบครบวงจร   

เลือกดู/เลือกซื้อได้ที่ LINE: @uptoyou_upcycling
หรือคลิก https://shop.line.me/@uptoyou_upcycling